Notuleren gevorderd
Leerjaar: 2020 - 2021

Beukenlaan

19 oktober 2020
390 minuten

21 plekken vrij

Je wilt beter leren notuleren, heel precies weten wat je moet opschrijven, en steeds de allerbeste formuleringen in de notulen gebruiken. Maak een kwaliteitsslag en notuleer voortaan veel efficiënter met je laptop of tablet. In de tweedaagse cursus leer je om de techniek van het methodisch notuleren toe te passen en om voortaal met de laptop of tablet te notuleren. Er is veel aandacht voor het formuleren van professionele notulen. 

Over De Cursus

Je wilt beter leren notuleren, heel precies weten wat je moet opschrijven, en steeds de allerbeste formuleringen in de notulen gebruiken. Maak een kwaliteitsslag en notuleer voortaan veel efficiënter met je laptop of tablet. In de tweedaagse cursus leer je om de techniek van het methodisch notuleren toe te passen en om voortaal met de laptop of tablet te notuleren. Er is veel aandacht voor het formuleren van professionele notulen.

Wat leer ik?

 • Werken met de laptop en tablet: veel praktische tips en trucs
 • Methodisch Notuleren: precies weten wat er in het verslag moet staan
 • Werken met de Notuleermatrix
 • 100% zeker alle besluiten en actiepunten herkennen
 • Vergaderingen professioneel voorbereiden
 • Werken met notuleersjablonen en schrijfkaders
 • Versnel tekst invoeren
 • Verschillende schrijfstijlen
 • Kernachtig, beknopt en tot he point schrijven
 • De juiste werkwoordtijden toepassen
 • Formuleren van besluiten en actiepunten
 • Kort en bondig notuleren
 • Standaardzinnen
 • Veel gemaakte taalfouten voorkomen
 • Neutraal en zakelijk schrijven
 • Feedback op zelf gemaakte notulen


Voor wie?
Je notuleert regelmatig en daarom wil je leren om dit sneller en beter te doen. Je wilt voortaan digitaal notuleren met behulp van een laptop of tablet. Je wil precies weten wat je moet noteren tijdens een vergadering. En hoe je goed formuleert zodat het verslag een goede weergave is van de vergadering: kort en bondig, correct en doeltreffend geschreven.

Duur cursus      2 dagen
Voor wie Administratieve krachten
Cursus via Notuleren.nl

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.