Leren spelen in een rijke leeromgeving
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

24 plekken vrij

Je leert de eigen speel- en leeromgeving te verrijken en verdiepen op een doelgerichte en ontwikkelingsgerichte wijze. Jouw rol en het initiatief en de bijdrage van kinderen hierbij krijgen vanuit het perspectief van welbevinden en betrokkenheid nadrukkelijk aandacht. Het leren van en met elkaar wordt doelbewust ingezet. Het gebruikmaken van elkaars expertise, creativiteit en inspiratie in een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Je leert de eigen speel- en leeromgeving te verrijken en verdiepen op een doelgerichte en ontwikkelingsgerichte wijze. Jouw rol en het initiatief en de bijdrage van kinderen hierbij krijgen vanuit het perspectief van welbevinden en betrokkenheid nadrukkelijk aandacht. Het leren van en met elkaar wordt doelbewust ingezet. Het gebruikmaken van elkaars expertise, creativiteit en inspiratie in een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten.

Inhoud
We gaan vanuit de eigen praktijksituatie en vanuit de ontwikkelingsperspectieven van kinderen aan het werk met het verrijken en verdiepen van de speel-en leeromgeving. We gaan daarbij in op de doelen, het gebruik maken van materialen, de rol van de leerkracht en de betrokkenheid van de kinderen. Ook komt de manier waarop je kansen kunt grijpen en creëren aan bod.

Bijeenkomst 1:
Centraal staan het rollenspel, thematisch spel en bouw-en constructieactiviteiten. Je leert hoe je het spel kunt verdiepen en verrijken en welke impulsen je kunt geven aan leerrijk spel.

Bijeenkomst 2:
We kijken naar de mogelijkheden om vanuit taal de omgeving te verrijken. Hoe kun je de huidige speel-en leeromgeving nog ‘taalrijker’ maken?

Bijeenkomst 3:
Deze bijeenkomst staat in het teken van rekenen en is gericht op het bieden van inspiratie wat betreft de inrichting van de (reken) speel-en leeromgeving en het verbeteren van de interactievaardigheden bij rekenen.

Bijeenkomst 4:
We gaan in op onderzoekend en ontwerpend leren. Wat is de meerwaarde hiervan in relatie tot de rijke leeromgeving, zowel binnen als buiten?

Afsluiting:
Je sluit de scholing af met een korte pitch (presentatie) waarin je m.b.v. foto/film een toelichting geeft op hoe je eigen speel- leeromgeving tijdens de nascholing verrijkt/verdiept is.  

Duur cursus      4 bijeenkomsten
Voor wie Leerkrachten
Cursus via Saxion

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.