Leergesprekken voeren in de klas
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

19 plekken vrij

Het voeren van een leergesprek is een korte, maar effectieve manier om een kind meer eigenaarschap te geven bij zijn of haar eigen leerproces. Hoe praat je met je leerlingen en waar heb je het over in een leergesprek? Welke vragen zijn effectief en welke zijn minder geschikt? Wat wil je als leerkracht of als team bereiken met een leergesprek? Hoe houd je rekening met de ontwikkelingsleeftijd? En hoe bespreek je het vervolgens met ouders? In deze korte cursus krijg je effectieve en zeer bruikbare handvatten om direct aan de slag te gaan met effectieve leergesprekken met kinderen.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Het voeren van een leergesprek is een korte, maar effectieve manier om een kind meer eigenaarschap te geven bij zijn of haar eigen leerproces. Hoe praat je met je leerlingen en waar heb je het over in een leergesprek? Welke vragen zijn effectief en welke zijn minder geschikt? Wat wil je als leerkracht of als team bereiken met een leergesprek? Hoe houd je rekening met de ontwikkelingsleeftijd? En hoe bespreek je het vervolgens met ouders? In deze korte cursus krijg je effectieve en zeer bruikbare handvatten om direct aan de slag te gaan met effectieve leergesprekken met kinderen.

Bijeenkomst 1
De bijeenkomst start met een korte theoretische inleiding over het doel van kindgesprekken. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Soorten kindgesprekken
 • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • Praktijkvoorbeelden van kindgesprekken in zowel de onderbouw als de bovenbouw
 • Wat zijn effectieve vragen?
 • Mogelijke formats
   

Bijeenkomst 2
In de tweede bijeenkomst worden de opgedane ervaringen met het kindgesprek besproken. Aan de hand van eigen beeldmateriaal wordt gekeken naar de gespreksvoering. Men leert van elkaars gesprekken. We staan o.a. stil bij:

 • Is het doel bereikt?
 • Wat heeft het gesprek opgeleverd?
 • Oefenen met de schaalvraag
 • Reflectie en feedback in tweetallen op gevoerde kindgesprekken
Duur cursus        2 bijeenkomsten
Voor wie Leerkrachten, IB-er
Cursus via Cedin

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.