Grip op de groep
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

16 september 2020
180 minuten

17 plekken vrij

Een positieve groep, dat wil jij toch ook? De eerste weken na een zomervakantie zijn vaak bepalend! Met deze cursus krijg je de kennis en tools in handen om direct na de zomervakantie een goede start te maken met de groep.

In een positieve groep is het klassenklimaat veilig, waardoor leerlingen meer taakgericht werken en beter presteren. Tijdens deze cursus krijg je concrete tips, materialen en aanpakken die zijn gericht op het vormen van een positieve groep.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Een positieve groep, dat wil jij toch ook? De eerste weken na een zomervakantie zijn vaak bepalend! Met deze cursus krijg je de kennis en tools in handen om direct na de zomervakantie een goede start te maken met de groep.

In een positieve groep is het klassenklimaat veilig, waardoor leerlingen meer taakgericht werken en beter presteren. Tijdens deze cursus krijg je concrete tips, materialen en aanpakken die zijn gericht op het vormen van een positieve groep.

Startbijeenkomst
Tijdens de eerste cursusbijeenkomst – de startbijeenkomst- krijg je volop praktische handreikingen over:

  • Stimuleren en registreren van positief gedrag
  • De manier waarop je kunt reflecteren op de pedagogisch handelen
  • Omgaan met verschillen tussen leerlingen op een werkzame manier

De bijeenkomst zorgt ervoor dat je pedagogisch handelen wint aan kwaliteit, kracht en bevlogenheid. Je weet hoe je iedere leerling op gedragsmatig gebied verder kunt brengen. Volgend jaar een ‘moeilijke’ groep? Na deze studiebijeenkomst zeg je: laat maar komen!

Resultaat

  • Je hebt zicht op de processen die zich in een groep afspelen
  • Je hebt kennis van de kenmerken van negatieve en positieve groepen
  • Je kent de fases in groepsvorming en jouw eigen rol in de verschillende fases
  • Je hebt handvatten om van je eigen groep een positieve groep te maken
Duur cursus      4 bijeenkomsten
Voor wie Leerkrachten
Cursus via CED Groep

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 21 oktober 2020 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Datum: 11 november 2020 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Datum: 2 december 2020 13:30

Sessie duur: 180 minuten

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.