Gedrag is een signaal
Leerjaar: 2020 - 2021

De Stuwe, Winschoten

20 januari 2021
180 minuten

8 plekken vrij

Heel wat leerlingen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, of ze hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt in de klas. In de cursus besteden we aandacht aan hoe je signalen van kinderen herkent. We bieden hierbij praktische hulpmiddelen om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Ook bespreken we de onderwijsbehoeften die uit het gedrag voortkomen en gaan we vervolgens in op concrete manieren om in de klas met het gedrag om te gaan. 

Inschrijven training 

Over De Cursus

Heel wat leerlingen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, of ze hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt in de klas. In de cursus besteden we aandacht aan hoe je signalen van kinderen herkent. We bieden hierbij praktische hulpmiddelen om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Ook bespreken we de onderwijsbehoeften die uit het gedrag voortkomen en gaan we vervolgens in op concrete manieren om in de klas met het gedrag om te gaan. We gaan hierbij uit van vier gedragsclusters:

  1. Druk gedrag
  2. Agressief gedrag
  3. Teruggetrokken gedrag
  4. Sociaal opvallend gedrag

Vanuit deze gedragsclusters maken we ook de koppeling naar enkele veel voorkomend ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD)

Resultaat

  • Je weet hoe je signalen kunt herkennen
  • Je kunt werken met ABC-schema om gedrag in kaart te brengen
  • Je kent het principe van denken vanuit onderwijsbehoeften
  • Je kent de onderwijsbehoeften van kinderen met het besproken gedrag
  • Je weet manieren om in de klas tegemoet te komen aan deze specifieke onderwijsbehoeften
Duur cursus      3 dagdelen + e-learning
Voor wie Leerkrachten, Onderwijsassistenten
Cursus via CED Groep

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.