Executieve functies
Leerjaar: 2020 - 2021

OBS de Bouwsteen

13 januari 2021
150 minuten

3 plekken vrij

Executieve functie beïnvloeden het gedrag en het leren van kinderen. Het zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie. Kinderen bij wie de executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk geconcentreerd af te maken. Kinderen met zwakkere executieve functies begrijpen vaak heel goed het ‘wat’ op school, maar worstelen met het ‘hoe’.

Tijdens de cursus over executieve functies leer je problemen te herkennen en het kind beter te begrijpen. Daarnaast krijg je concrete handvatten toegereikt om op een zo goed mogelijke wijze met deze kinderen om te gaan.

Inschrijven training 

Over De Cursus

Executieve functie beïnvloeden het gedrag en het leren van kinderen. Het zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie. Kinderen bij wie de executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk geconcentreerd af te maken. Kinderen met zwakkere executieve functies begrijpen vaak heel goed het ‘wat’ op school, maar worstelen met het ‘hoe’.

Tijdens de cursus over executieve functies leer je problemen te herkennen en het kind beter te begrijpen. Daarnaast krijg je concrete handvatten toegereikt om op een zo goed mogelijke wijze met deze kinderen om te gaan.

Het helpt ook wanneer je kennis hebt van de executieve functies die er zijn, zoals je ook kennis hebt van de cognitieve functies (taal, motoriek, etc.). Ook helpt het wanneer je weet hoe je het beste kinderen met zwak ontwikkelde executieve functies kunt begeleiden.

De cursus start met een algemene introductie bijeenkomst over executieve functies, in bijeenkomst 2 volgt een verdieping en koppeling naar de (opvoedings)praktijk. Bijeenkomst 3 zal gaan over het werkgeheugen, een functies die door sommige onderzoekers gezien wordt als een betere voorspeller voor schoolsucces dan intelligentie.

Bijeenkomst 1: Wat zijn executieve functies?

 • Kennis opdoen van executieve functies
 • Wat zijn executieve functies
 • Hoe verloopt de ontwikkeling van executieve functies?
 • Welke executieve functies kunnen we onderscheiden?
 • Ervaren welk type opdrachten een beroep doet op welke executieve functies
 • Herkennen van problemen waar kinderen tegen aan lopen die zwakke executieve vaardigheden hebben
 • Bespreken van algemene handelingsadviezen hoe deze problemen aan te pakken.

 
Bijeenkomst 2: Verdere verdieping in de executieve functies en koppeling naar de (opvoedings)praktijk

 • Kennis opdoen van de relatie tussen opvoeding/omgeving en de executieve functies
 • Vaardigheden aanleren ten aanzien van het begeleiden van kinderen met zwakkere executieve functies
 • Kennis opdoen van oefeningen/materialen die je in kunt zetten om de executieve functies te versterken

 
Bijeenkomst 3: Verdieping in het werkgeheugen

 • Kennis opdoen te aanzien van het geheugen
 • Het belang van het werkgeheugen ten aanzien van leren
 • Ondersteunen van kinderen met werkgeheugenproblemen

 

Duur cursus      3 bijeenkomsten
Voor wie Leerkrachten, IB-er
Cursus via Cedin

 

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 3 februari 2020 14:30

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 17 februari 2020 14:30

Sessie duur: 150 minuten

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.