Eigenaarschap van leren
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

OBS Hendrik Wester, Oude Pekela

18 januari 2021
150 minuten

9 plekken vrij

De leerling die verantwoordelijk is voor zijn leerproces en zijn eigen doelen en leerstrategie kan bepalen. Kortom: de leerling die zelfgestuurd kan leren, weet hoe hij leert. Hij heeft geoefend met het leerproces zelf en heeft ervaren hoe hij zelf de autonomie heeft over zijn leren (James & McCormick, 2009). Leerlingen die zelfgestuurd kunnen leren, meent Grow (1991), zullen dit hun leven lang blijven doen. De cursus leer je hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces. De motivatie van de leerlingen zal daardoor groter zijn, en de uiteindelijke leerprocessen zijn duurzamer. De uitwerking van Eigenaarschap van leren wordt gekoppeld aan het IGDI model. Je leert hoe je binnen het IGDI model de zelfsturende rol van de leerling kunt vergroten.

Inschrijven training 

Over De Cursus

De leerling die verantwoordelijk is voor zijn leerproces en zijn eigen doelen en leerstrategie kan bepalen. Kortom: de leerling die zelfgestuurd kan leren, weet hoe hij leert. Hij heeft geoefend met het leerproces zelf en heeft ervaren hoe hij zelf de autonomie heeft over zijn leren (James & McCormick, 2009). Leerlingen die zelfgestuurd kunnen leren, meent Grow (1991), zullen dit hun leven lang blijven doen. De cursus leer je hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces. De motivatie van de leerlingen zal daardoor groter zijn, en de uiteindelijke leerprocessen zijn duurzamer. De uitwerking van Eigenaarschap van leren wordt gekoppeld aan het IGDI model. Je leert hoe je binnen het IGDI model de zelfsturende rol van de leerling kunt vergroten.

Jouw rol als leerkracht

Eigenaarschap van leerlingen stimuleren vraagt wat van de leerlingen, maar vooral ook van de leerkracht: hoe kun je leerlingen motiveren en betrekken bij het werk? Welke feedback geef je leerlingen, hoe stimuleer je een growth mindset?

In kleine stapjes worden de leerlingen steeds meer eigenaar van het eigen leerproces. In deze cursus werp je een kritische blik op je eigen lespraktijk en leer je hoe je samen met de leerlingen de verantwoordelijkheid voor het leren in je klas kunt dragen.

 

Bijeenkomst 1

  • Grondhouding en rol van de leerkracht
  • Visie op eigenaarschap: van zelfstandig verwerken naar zelfstandig leren
  • Eigenaarschap binnen Directe Instructie; praktische voorbeelden
  • Concrete activiteiten (o.a. coöperatieve werkvormen) die eigenaarschap bevorderen.

Bijeenkomst 2:

  • In gesprek met kinderen: het kindgesprek en kindplan

Bijeenkomst 3:

  • Feedback geven (gebaseerd op de theorie van John Hattie)
  • Mindset (gebaseerd op de theorie van Carol Dweck)

Bijeenkomst 4:

  • Opbrengstgericht werken: doelen stellen en datamuur voor en door leerlingen (Jay Marino)

Zelfbeoordeling en portfolio’s  

Duur cursus       4 bijeenkomsten
Voor wie Leerkrachten, IB-er
Cursus via Cedin

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.