Effectief en betekenisvol begrijpend lezen met Close Reading
Leerjaar: 2020 - 2021

OBS Houwingaham, Bad Nieuweschans

25 januari 2021
150 minuten

8 plekken vrij

Begrijpend lezen speelt een belangrijke rol in het schoolsucces van kinderen en hun latere maatschappelijke functioneren. Als leerkracht doe je dan ook je uiterste best om deze vaardigheid zo goed mogelijk te onderwijzen. Maar, begrijpend lezen is een complex geheel van meerdere factoren en het blijkt een behoorlijke opgave om leerlingen de fijne kneepjes aan te lezen om tot echt tekstbegrip te komen. Daar komt bij dat veel leerlingen niet echt gemotiveerd lijken voor begrijpend lezen. 

Inschrijven training 

Over De Cursus

Begrijpend lezen speelt een belangrijke rol in het schoolsucces van kinderen en hun latere maatschappelijke functioneren. Als leerkracht doe je dan ook je uiterste best om deze vaardigheid zo goed mogelijk te onderwijzen. Maar, begrijpend lezen is een complex geheel van meerdere factoren en het blijkt een behoorlijke opgave om leerlingen de fijne kneepjes aan te lezen om tot echt tekstbegrip te komen. Daar komt bij dat veel leerlingen niet echt gemotiveerd lijken voor begrijpend lezen.

Deze cursus gaat over effectief begrijpend lezen en begrijpend luisteren, waarbij we nadrukkelijk ingaan op wat Close Reading daarbij kan betekenen. Deze aanpak is afkomstig uit Amerika en is inmiddels ook hier in Nederland volop in opkomst. Bij Close Reading staat niet het aanleren van leesstrategieën maar juist de tekst centraal. Begrijpend lezen gaat dan weer om inhoud, kennis en nieuwsgierigheid. We willen bereiken dat zowel leerlingen als leerkrachten weer plezier krijgen in begrijpend lezen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden en interactieve opdrachten. Na afloop van elke bijeenkomst krijg je een opdracht mee voor verdere verdieping van zowel de theorie als de praktijk.

In de bijeenkomsten besteden we aandacht aan:

 • De theorie over effectief begrijpend leesonderwijs in brede zin
 • De didactiek van het modelen en rolwisselend lezen
 • De doorgaande lijn groep 1 – 8 van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen
 • Wat is Close Reading en hoe kan ik dat inzetten in mijn groep
 • Het aanbieden van verschillende soorten tekst
 • Wel of geen methode voor begrijpend lezen
 • Toepassen van Close Reading aansluitend bij de methode van de school
 • De inzet van activerende werkvormen bij begrijpend lezen, waardoor kinderen meer met elkaar in gesprek komen over de tekst
 • Hoe werken met schema’s om tekstbegrip bij leerlingen te vergroten.
 • Hoe kan ik differentiëren bij het werken met teksten
 • Hoe toetsen van de vaardigheid begrijpend lezen
 • Hoe zelf maken van inspirerende lessen begrijpend lezen om het geleerde meteen uit te proberen en te oefenen.
Duur cursus       5 bijeenkomsten van 2,5 uur
Voor wie Leerkrachten, IB-er
Cursus via Cedin

Overige data

Deze cursus vindt plaats over meerdere datums, u kunt enkel komen wanneer u ook op de start datum bent geweest.

Datum: 1 maart 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 29 maart 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Datum: 19 april 2021 19:00

Sessie duur: 150 minuten

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.