21the century skills in de klas
Leerjaar: 2020 - 2021
Ondervoorbehoud

8 februari 2021
150 minuten

9 plekken vrij

De kennissamenleving van de toekomst vraagt andere vaardigheden van onze leerlingen dan we tot nu toe gewend zijn. In de toekomstige samenleving is steeds meer kennis beschikbaar, kennis die leerlingen moeten construeren, begrijpen en ontwikkelen. Skills als samenwerken, creativiteit, ICT-vaardigheden en mediawijsheid krijgen een belangrijke rol. Vaardigheden die je zelf misschien nog niet eens goed beheerst. Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leren en werken in de 21e eeuw? 

Over De Cursus

De kennissamenleving van de toekomst vraagt andere vaardigheden van onze leerlingen dan we tot nu toe gewend zijn. In de toekomstige samenleving is steeds meer kennis beschikbaar, kennis die leerlingen moeten construeren, begrijpen en ontwikkelen. Skills als samenwerken, creativiteit, ICT-vaardigheden en mediawijsheid krijgen een belangrijke rol. Vaardigheden die je zelf misschien nog niet eens goed beheerst. Hoe kun je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leren en werken in de 21e eeuw?

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen
  • De stap naar meer zelfsturend leren
  • Metacognitieve vaardigheden
  • Formatief werken
  • Mediawijsheid
  • Onderzoekend en ontdekkend thematisch leren
  • Creatief denken, filosoferen en samenwerkend leren
Duur cursus      3 bijeenkomsten van 2 uur
Voor wie Directie, Leerkrachten, IB-er, Onderwijsassistenten
Cursus via Cedin

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.