Met sprongen vooruit groep 1 en 2
Leerjaar: 2020 - 2021

OBS de Waterlelie, Winschoten

3 februari 2021
150 minuten

€ 545,00

15 plekken vrij

Met Sprongen Vooruit groep 1&2 beslaat de hele rekenleerlijn voor kleuters. In het Rekenspellenboek wat u bij de basiscursus krijgt, staan meer dan 150 activiteiten beschreven die u met kleuters kunt doen en bij de vervolgcursus nog eens 50.

Doet u deze 200 activiteiten conform de rekenkalender, dan voldoet u aan alle doelen en eisen van het SLO.

De basiscursus behandelt de rekenleerlijn voor kleuters in ruim honderdvijftig activiteiten op de drie rekendomeinen: tellen-en-rekenen, meten en meetkunde.

Over De Cursus

Met Sprongen Vooruit groep 1&2 beslaat de hele rekenleerlijn voor kleuters. In het Rekenspellenboek wat u bij de basiscursus krijgt, staan meer dan 150 activiteiten beschreven die u met kleuters kunt doen en bij de vervolgcursus nog eens 50.

Doet u deze 200 activiteiten conform de rekenkalender, dan voldoet u aan alle doelen en eisen van het SLO.

De basiscursus behandelt de rekenleerlijn voor kleuters in ruim honderdvijftig activiteiten op de drie rekendomeinen: tellen-en-rekenen, meten en meetkunde.

Bij tellen-en-rekenen horen activiteiten waarmee kleuters de telrij leren opzeggen, werken met telbare hoeveelheden, erbij en eraf kunnen nemen van 1 of 2, splitsingen tot 6 kunnen maken en getalsymbolen kunnen herkennen en deze ordenen en koppelen aan hoeveelheden. Bij meten horen activiteiten waarbij ordenen, vergelijken en afpassen van lengte, inhoud, gewicht, tijd en oppervlakte aan bod komen. Bij meetkunde staan activiteiten centraal die oriënteren, construeren en/of opereren met vormen en figuren tot doel hebben.

 

Duur cursus     4 bijeenkomsten van 2,5 uur
Voor wie Leerkrachten groep 1 en 2
Cursus via Menne Instituut

 

 

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.